Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn

Token Key

Mã số: 36583 Print
Bài viết
Token Key là gì?

Thông tin

Token Key là thiết bị sinh mã xác thực ngẫu nhiên, mã này chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Mỗi khi quý khách nhấn nút trên Token Key, thiết bị sẽ hiển thị một mã xác thực có thời gian tồn tại 15 giây để quý khách nhập vào hệ thống.

RSA Token Key

Hình thiết bị Token Key của RSA

Nếu quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS - www.click1bus.com

Thiết bị Token có thể được sử dụng lấy mật khẩu OTP trong quá trình thanh toán trực tuyến vé quý khách đã đặt trên website click1BUS.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 7444 Ngày tạo: Jul 25, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015
Posted in: Thẻ

Kém Nổi bật